Buy E-Books online! – the domain of marcus

Product Name: Buy E-Books online! – the domain of marcus

Description:

Philosophical quests and nerd talks

NOTE TO GREEK BUYERS/ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να αγοράσετε την ελληνική έκδοση ενός e-book, παρακαλώ να μου στείλετε email στο Giouris6@hotmail.com και να μου πείτε ποιο e-book θέλετε στα ελληνικά.

English: This guide is a must have for all people that want to sell things on eBay. It will teach you how to perform any kind of task on ebay such as setting up an account, listing items on it, leaving feedback to others etc. It also contains an efficient strategy on how to sell things on ebay, by avoiding the pitfalls that lie in selling products in it.

Ελληνικά: Αυτός ο οδηγός είναι ο κατάλληλος για όσους θέλουν να πουλήσουν προϊόντα στο eBay. Θα σας μάθει πως να κάνετε όλες τις βασικές λειτουργίες του eBay, όπως το στήσιμο ενός λογαριασμού, την καταχώρηση προϊόντων σ’αυτό, πως να αφήνετε κριτικές σε άλλους κλπ. Επίσης περιέχει μία στρατηγική για το πως να προωθήσετε σωστά τα προϊόντα σας σε αυτή την πλατφόρμα.

File format: PDF (You need Adobe acrobat reader or a web browser such as Google chrome to open this file)

English; This e-book contains innovative methods on how to make money online. It covers many popular ways of making some revenue on the internet such as selling things on e-shops, affiliate marketing and many others. I am not suggesting that you will become rich with them, but you can certainly make some cash by using these methods. You could even have a full time job based on one of these activities.

Ελληνικά: Αυτό το e-book περιέχει δημοφιλείς μεθόδους δημιουργίας εισοδήματος στο ίντερνετ, όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, προβολή διαφημίσεων σε ιστοσελίδες, affiliate marketing κλπ. Δεν σας υπόσχομαι ότι θα γίνεται πλούσιοι αν ακολουθήσετε μια από αυτές τις μεθόδους, αλλά σίγουρα μπορείτε να βγάλετε κάποια λεφτά με αυτές (Αν ασχοληθείτε βέβαια στα σοβαρά με αυτές). Μπορεί στο μέλλον το βασικό σας επάγγελμα να γίνει μια από αυτές τις δραστηριότητες

File Format: PDF (You need Adobe acrobat reader or a web browser such as Google chrome to open this file)

English: This guide is giving you tips on the computer you should buy. There are lots of people that use computers nowadays such as gamers, professionals etc. Each person needs a particular computer set, in order to satisfy his needs. If for example you are an architect, then you need to buy a specific computer to perform the tasks that you have to do. If you end up buying the wrong computer, then you will have wasted a lot of money on something that doesn’t meet your needs. This guide will help any kind of person to get the right computer for him, whether he’s a gamer, a professional or just an average user.

Ελληνικά; Αυτός ο οδηγός προσπαθεί να σας δώσει συμβουλές για την σωστή αγορά του υπολογιστή σας. Υπάρχουν πολλών ειδών άνθρωποι που χρησιμοποιούν computer, όπως επαγγελματίες,gamers κλπ. Ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται ένα συγκεκριμένο pc για να μπορέσει να καλύψει τις δικές του ανάγκες. Ένας αρχιτέκτονας για παράδειγμα, χρειάζεται ένα pc με μεγάλες γραφικές ικανότητες για να μπορέσει να κάνει σωστά την δουλειά του η οποία είναι αρκετά απαιτητική. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να αγοράσετε το κατάλληλο computer το οποίο θα ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες χωρίς να δαπανήσετε μεγάλα ποσά σε αυτή την ιστορία.

File format: PDF (You need Adobe acrobat reader or a web browser such as Google chrome to open this file)

English: There are lots of people that need to promote their work, but they cannot allocate a lot of money in this task. This e-book contains low cost methods of advertising a product or a service. Some of them are traditional such as the radio and the newspapers, while others are modern and innovative, such as the use of social media and email marketing. It can be of great use to freelancers and small business owners that need cheap solutions of advertising.

Ελληνικά: Υπάρχουν πολλών ειδών άνθρωποι που χρειάζονται να προωθήσουν κάτι, αλλά δεν μπορούν να διαθέσουν πολλά λεφτά σε αυτή την ιστορία. Αυτό το e-book περιέχει φθηνούς τρόπους διαφήμισης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Κάποιες από αυτές τις μέθοδοι είναι παραδοσιακοί όπως το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες, ενώ άλλοι είναι μοντέρνοι και καινοτόμοι, όπως η χρήση των κοινωνικών μέσων και το email marketing. Αυτό το e-book μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες

File format: PDF (You need Adobe acrobat reader or a web browser such as Google chrome to open this file)

English: This bundle contais all of the above e-books at a special price. (You save up to 23% by buying this package!)

Ελληνικά; Αυτό το πακέτο περιέχει όλα τα προαναφερθέντα ηλεκτρονικά βιβλία (Εξοικονομείτε περίπου 23% με την αγορά αυτού του πακέτου)

File format: PDF (You need Adobe acrobat reader or a web browser such as Google chrome to open this file)

For Product Support, please contact the vendor HEREFor Order Support, please contact ClickBank HERE

DISCLAIMER: “ClickBank is the retailer of products on this site. CLICKBANK® is a registered trademark of Click Sales, Inc., a Delaware corporation located at 1444 S. Entertainment Ave., Suite 410 Boise, ID 83709, USA and used by permission. ClickBank’s role as retailer does not constitute an endorsement, approval or review of these products or any claim, statement or opinion used in promotion of these products”

Click here to get this product at discounted price while it’s still available…

All orders are protected by SSL encryption – the highest industry standard for online

security from trusted vendors.

This product is backed with a 60 Day No Questions Asked Money Back Guarantee. If within the first 60 days of receipt you are not satisfied with Buy E-Books online! – the domain of marcus, you can request a refund by sending an email to the address given inside the product and we will immediately refund you the entire purchase price, with no questions asked.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Buy E-Books online! – the domain of marcus”

Your email address will not be published. Required fields are marked *